در چایخانه و شربت خانه در محیطی زیبا و صمیمی که مشرف به حیات محوطه ارگ رادکان است با نوشیدنی‌و دم‌کردنی‌های بومی پذیرایی می شوید.
آخرین شعاع نور خورشید در چایخانه و شربت خانه در انتهای روز قابل رویت است و هنگام غروب در محطی دل انگیز نوشیدنی شما سرو می شود.
sharbatkhaneh