ارگ رادکان با قدمتی صد ساله دارای دو حیات اندرونی و بیرونی است، در حیات اندرونی اصطبل و کبوتر خانه و یک حوض کوچک قرار دارد و حیات بیرونی که شامل اتاق های شاه نشین(مجهز به سرویس بهداشتی) و اتاق های تابستانه، موزه، چایخانه و شربت خانه در نیم طبقه دوم و حوض بزرگ آب است.

معماری درون آن تنها بازمانده خانه های قدیمی در منطقه می باشد.درب چوبی، حوض ماهی، گل های شمع دانی ، تختهای مفروش برای استراحت و لذت بردن از فضا، پرواز کبوتران سبک بال،عطر کاه گل، رخت خواب پیچ های گوشه اتاق،پشتی، اجاق و کرسی در کنار مهر ورزی ایرانی خاطره ای فراموش نشدنی را به همراه دارد

امکانات اقامتی

  • ۱۲ اتاق نام گذاری شده با بروج نجومی شامل اتاق های شاه نشین(مجهز به سرویس بهداشتی) و اتاق های تابستانه
  • چایخانه و شربت خانه
  • غذاخوری

 

امکانات بهداشتی

  • سرویس بهداشتی ۱۱ سرویس(سرویس بهداشتی سنتی و سرویس فرنگی)
  • سرویس حمام ۱۱ سرویس

سایر

  • اصطبل
  • کبوتر خانه
  • یک حوض کوچک ویک حوض بزرگ آب
  • کتابخانه
  • موزه