ارگ رادکان با قدمتی صد ساله دارای دو حیات اندرونی و بیرونی است، در حیات اندرونی اصطبل و کبوتر خانه و یک حوض کوچک قرار دارد و حیات بیرونی که شامل اتاق های شاه نشین(مجهز به سرویس بهداشتی) و اتاق های تابستانه، موزه، چایخانه و شربت خانه در نیم طبقه دوم و حوض بزرگ آب است.

معماری درون آن تنها بازمانده خانه های قدیمی در منطقه می باشد.درب چوبی، حوض ماهی، گل های شمع دانی ، تختهای مفروش برای استراحت و لذت بردن از فضا، پرواز کبوتران سبک بال،عطر کاه گل، رخت خواب پیچ های گوشه اتاق،پشتی، اجاق و کرسی در کنار مهر ورزی ایرانی خاطره ای فراموش نشدنی را به همراه دارد

امکانات اقامتی

 •  13 اتاق   نام گذاری شده به نام  “بروج نجومی” شامل اتاق های شاه نشین(مجهز به سرویس بهداشتی)، زمستانه و تابستانه و نیز “اتاق خورشید”
 •   چایخانه و شربت خانه
 • غذاخوری

 

امکانات بهداشتی

 • سرویس بهداشتی 12 سرویس(سرویس بهداشتی سنتی و سرویس فرنگی)
 • سرویس حمام 12 سرویس

سایر

 • اصطبل و مرغدانی
 • کبوتر خانه
 • یک حوض کوچک ویک حوض بزرگ آب
 • کتابخانه
 • موزه
 • فروشگاه صنایع دستی و محصولات بومی( دستافریدهای بومی ارگ رادکان)